ACROSS CULTURES

Få indsigt og øvelse i ledelse og samarbejde på tværs af kulturer og landegrænser

Hos Human House har vi gennem 25 år været involveret i aktiviteter med mere end 30 landekulturer fra hele verden. Mange aktiviteter har drejet sig om de udfordringer, som organisationer med base i Danmark har oplevet i forbindelse med udstationeringer, outsourcing og i samarbejdet med kolleger og organisationer fra andre lande og kulturer.

Andre aktiviteter har handlet om at hjælpe udenlandske virksomheder og samarbejdspartnere til at få et effektivt samarbejde med Danmark og beslægtede naboer.

En række aktiviteter har haft generelt, internationalt fokus f.eks. gennem coaching af tværnationale og tværkulturelle ledergrupper, ‘fødselshjælp’ ved international projektstart og udvikling, konfliktløsning og samarbejdsudvikling i blandede internationale grupper.

Aktiviteterne kan typisk afvikles både som konsulentopgaver og som små intensive kurser. Se eksempler på vores kurser og virksomhedstilrettede forløb herunder, og kontakt os endelig for en snak om et mere skræddersyet forløb med fokus på jeres interkulturelle samarbejde.

INterkulturel ledelse

 

Den interkulturelle leder, der enten arbejder ude i verden i blandede kulturer eller arbejde med base i Danmark, men i samarbejde med forskellige kulturer, har flere udfordringer og mere komplekse overvejelser i ledelsesopgaven end ledere i et mere homogent miljø har.

Det handler om at bevare professionalisme og gennemslagskraft for ledere, men at gøre det i forståelse for egen og andres kulturelle baggrund. Evnen til dette betegnes typisk som interkulturel intelligens, og det handler om at undersøge egne ledelsesmæssige værktøjer og at have indsigt i egne styrker og udfordringer. Et vigtigt element er at kombinere integritet og handlekompetence i konflikter og vanskelige ledelsessituationer og at kunne håndtere kulturmødet med ansatte med anden baggrund og samtidig forvalte virksomhedens politiker og typisk danske model i en anden mikset kulturel kontekst. Ultimativt at sikre en vinderkultur i en international sammenhæng.

Human House har over 25 års erfaring i rådgivning om interkulturel ledelse, og vi tilbyder også standardkurser om emnet. 

Kontakt os

Vil du høre mere om Interkulturel ledelse?

Jan Hyttel

Jan Hyttel

Chefkonsulent

jhy@humanhouse.com

+45 40 74 15 39

Interkulturelle ledergrupper og team

Human House har en årelang tradition for at lave teambuilding og få ledergrupper og andre team til at fungere på tværs af personer, nationer og kulturer. For eksempel lykkes mange fusioneringer og opkøb på tværs af grænser først optimalt, når et sammensat team fra begge sider har samarbejdet og forstået hinanden, og når en efterfølgende nysammensat ledergruppe leverer et egentligt, tillidsfuldt samarbejde. Derfor er procesfacilitering ved internationalt samarbejde og professionel trouble shooting ved problemer en profitabel indsats. Det samme gælder for tværkulturelle projektteam, hvor fagligheden muligvis er den samme, men tilgangen til opgaverne er vidt forskellige.

Human House har omfattende erfaring i at lave teamudvikling i interkulturelle team i organisationer i Danmark og i datterselskaber og organisationer ude i verden.

For mange kan et kort kursus i emnet være en fælles øjenåbner, især hvis teamet arrangerer en temadag sammen eller deltager fælles på et åbent kursus. Læs mere om kulturtræning her.

Handler det mere om, at samarbejdspartnere fra udlandet finder det svært at falde ind i den danske arbejdspladskultur, så kan et særligt Meet the Danes- eller Working with the Danes-kursus anbefales.

Kontakt os

Vil du høre mere om hvordan vi kan hjælpe jer til at optimere arbejdet i interkulturelle ledergrupper og team?

Jan Hyttel

Jan Hyttel

Chefkonsulent

jhy@humanhouse.com

+45 40 74 15 39

Cultural training

Et kursusforløb for ledere og medarbejdere om samarbejdet på tværs af kulturer

De interkulturelle udfordringer handler om emner, vaner, handlemåder og faldgruber, som viser sig, når man samarbejder med eller arbejder i et miljø, der er anderledes end ens eget hjemland og med mennesker, der har en anden baggrund end en selv. Emnet kan dækkes i et in-house-tilpasset forløb og sparring i jeres egen organisation eller gennem deltagelse på et åbent kursus om emnet.  

Kursets formål og målgruppe

Der sættes fokus på de interkulturelle udfordringer i jobbet, og deltagerne vil få nogle umiddelbare teknikker og værktøjer til at blive mere effektive – og til at undgå misforståelser.

Kurset er et must for alle, både ledere og medarbejdere, som jævnligt har kontakt med mennesker på tværs af kulturer og landegrænser – uanset om det foregår i hjemlandet via Skype, online møder og mail, eller om man selv er ude i verden. Emnerne herunder vil bl.a. indgå i forløbet:

Kontakt os

Vil du høre mere om kurset Cultural training?

Jan Hyttel

Jan Hyttel

Chefkonsulent

jhy@humanhouse.com

+45 40 74 15 39

R

EN GENEREL FORSTÅELSE FOR DET INTERKULTURELLE SAMARBEJDE OG EN DEFINITION AF RELEVANTE BEGREBER

R

VÆRKTØJER TIL AT ARBEJDE MED KULTUR PÅ TVÆRS AF AFDELINGER, FYSISKE OG HOLDNINGSMÆSSIGE AFSTANDE 

R

EN PERSONLIG KULTURTEST OG PROFIL, DER VISER HVORDAN MAN TYPISK SELV VIL PRIORITERE OG VÆGTE VIGTIGE FORHOLD I SAMARBEJDE

R

SAMMENLIGNING MELLEM EGNE NORMER OG NORMER HOS MEDARBEJDERE I ANDRE LANDE OG KULTURER

R

INDSIGT I ENS EGEN INDIVIDUELLE KULTURELLE BAGGRUND, OG HVORDAN ENS IDENTITET PÅVIRKER INTERKULTURELT SAMARBEJDE

R

I FORLØBET INDGÅR DESUDEN DEN INTERNATIONALE KULTURTEST CWQ3, BASERET PÅ GERT HOFSTEDES FORSKNING OG FULDT OPDATEREDE NORMGRUPPER

working with the Danes

Et kursusforløb for expats og medarbejdere, der møder danske kulturer

Som udlænding i forhold til Danmark kan det være vanskeligt at forstå danske måder og normer. Set udefra møder man ironi og sarkasme, mangel på respekt for organisationer og titler og en kultur, hvor man kan arbejde 70 timer om ugen, hvis det er sjovt, men skifter job omgående, hvis det ikke er sjovt. For udenlandske ejere, der skal få et opkøb til at fungere eller medarbejdere og kolleger, som for eksempel kommer under dansk ledelse i en outsourcet produktion, er det en kultur med få synlige regler, men med mange usynlige regler.

På et in-house-forløb eller vores åbne kursus er formålet at give personer fra andre lande og verdensdele en introduktion til typisk dansk erhvervs- og arbejdspladskultur og udstyre dem med strategier til et nemt og udbytterigt samarbejde.

Kontakt os

Vil du høre mere om kurset Working with the Danes?

Jan Hyttel

Jan Hyttel

Chefkonsulent

jhy@humanhouse.com

+45 40 74 15 39

Konfliktløsning i interkulturelle miljøer

Konfliktløsning mellem racer, kulturer, religioner og mennesker

Konfliktløsning er ofte en udfordring for mange ledere, projektledere og koordinatorer. Og konfliktløsning i organisationer med forskellige nationaliteter, racer, kulturer og religioner øger kun udfordringen,ksempelvis hvis en reprimande medfører uopretteligt prestigetab, eller en fyring medfører dyb fattigdom. Den dygtige konfliktløser agerer med høj integritet, etik og fasthed uanset omgivelserne, men søger samtidig at skabe en logik og retfærdighedsfølelse hos parterne i konflikten. Det gælder både i konflikter mellem enkeltpersoner eller grupper af medarbejdere, og det gælder de vanskelige samtaler, som lederen eller andre centrale personer selv er part i, for eksempel ved dårlig performance.

Forløbet har til formål at styrke lederens evne til at forebygge og løse konflikter i situationer, hvor både kultur, psykologi og kemi er på spil.

 

 

 

 

 

 

Forløbet er målrettet alle, der har behov for at være forberedt på situationer, hvor ledelse ‘gør ondt’ og vil typisk indeholde følgende emner:

Kontakt os

Vil du høre mere om forløbet Konfliktløsning i interkulturelle miljøer?

Jan Hyttel

Jan Hyttel

Chefkonsulent

jhy@humanhouse.com

+45 40 74 15 39

R

GRUNDLÆGGENDE KONFLIKTFORSTÅELSE

R

KONFLIKTOPFATTELSE I FORSKELLIGE KULTURER

R

10 GODE RÅD OM FOREBYGGELSE AF KONFLIKTER

R

10 GODE RÅD OM LØSNING AF KONFLIKTER

R

BALANCEN MELLEM ETIK, KRAV OG KONSEKVENSER

R

EVENTUELT FOKUS PÅ SPECIFIKKE LANDE OG GRUPPER

MERE OM VORES INTERKULTURELLE AKTIVITETER

Ny rapport om interkulturelt samarbejde

Nyt om interkulturelt samarbejde og kulturel diversitet på arbejdspladsen med rapporten Intercultural Overtime Human House har igennem de sidste snart 25 år hjulpet internationale såvel som danske...

Human House i internationalt magasin om interkulturelt samarbejde

Interkulturelt samarbejde: “Translate your leadership skills” I juli måned var Human House i Scan Magazine, hvor vi talte om vores arbejde med interkulturelle problemstillinger og interkulturelt...