Dine personlige præferencer har stor indflydelse på, hvordan du som leder kommunikerer og træffer nye beslutninger. Det er derfor særligt vigtigt, at du under en ny genåbning af arbejdspladsen er opmærksom på og tager højde for dine egne og dine medarbejderes forskellige præferencer og personlighedstyper.

Nedlukningen har for langt de fleste virksomheder været hård, og mange medarbejdere savner fællesskabet og sparringen med kollegerne på arbejdspladsen. Men hvordan reagerer vi, når vi har været tvunget til at arbejde hjemmefra, og nu får mulighed for at vende tilbage til arbejdspladsen, og hvad skal du som leder gøre for at skabe en arbejdsplads med plads til alle personlighedstyper og arbejdsstile? Ledelsespsykolog i Human House Ledelse & Arbejdsmiljø Ninna Næslev deler her sine tanker om, hvordan du som leder kan støtte og lede dine medarbejdere i den nye genåbning.

”Når man taler om personlighedstyper, er det vigtigt at understrege og forstå, at vi alle er dynamiske mennesker, som ikke bare kan puttes i én kasse, hvor der står eksempelvis ’introvert’ eller ’ekstrovert’ på. Nogle personer har præference for introversion, mens andre har præference for ekstroversion, men vi har alle begge dele i os og bruger begge dele i løbet af hverdagen. Hvor vi i begyndelsen af nedlukningen så, at personer med præference for ekstroversion var meget udfordrede og i høj grad savnede kontakten til fællesskabet, ser vi nu, at personer med præference for introversion i høj grad også begynder at savne fællesskabet. Man skal derfor som leder være opmærksom på, at den enkelte medarbejder har oplevet nedlukningen forskelligt og har haft det svært på forskellige tidspunkter,” siger Ninna Næslev.

Vær opmærksom på dine egne præferencer som leder

Ninna Næslev fortæller videre, at det er vigtigt, at man som leder er opmærksom på sine egne præferencer og tager højde for dem, når man kommunikerer og træffer beslutninger, som berører en medarbejderflok med flere forskellige personlighedstyper.

”Det er enormt vigtigt, at man som leder har øje for sine egne præferencer ind i genåbningsplanerne, da man i høj grad er drevet af de præferencer, som man selv synes er interessante. Er man som leder og person drevet af det konkrete, faktuelle og håndgribelige, er det vigtigt, at man stopper op og stiller sig selv spørgsmålet om, hvor vi skal hen efter genåbningen, hvor skal vi være om et, to eller tre år, og hvilke idéer og tanker kan vi bruge fra nedlukningen i vores organisation? Ofte vil man nemlig se, at mennesker, der foretrækker det faktuelle og konkrete, kan komme til at overse det store perspektiv og være mere fokuseret på detaljerne. Er man derimod som leder naturligt optaget af det store billede, nye idéer og muligheder skal man i højere grad tænke på, at nogle medarbejdere har behov for at kende de helt lavpraktiske detaljer om, hvornår vi må møde ind, hvor må vi sidde, hvordan forholder vi os til hinanden, og hvad gør vi med eksempelvis frokosten? Det handler med andre ord om, at du som leder tænker over, hvilke præferencer du selv har og derigennem tager højde for dine blinde vinkler.”

Ét hold og ét mål

Forskellige personlighedstyper kan hurtigt skabe unødige konflikter på en arbejdsplads, som kan undgås, hvis man får en højere bevidsthed om den enkelte medarbejders styrker og svagheder.

”Når man ikke har blik for styrker og faldgruber i hinandens personlighedstyper, og hvis der bare er en snert af manglende tillid i et team, kan konflikter hurtigt opstå. Når en medarbejder med en anden personlighedstype end dig selv stiller et spørgsmål, som du ikke synes er vigtigt, så vil I hurtigt begynde at gå skævt af hinanden. Som leder er det vigtigt at huske på, at vi alle tænker forskelligt, og at vi kan bruge hinandens forskelligheder positivt. Når vi vender tilbage til arbejdspladsen, vil misforståelserne givetvis blive forstærket, da vi automatisk er mere i kontakt med hinanden. Du skal derfor som leder hjælpe dit team til at forstå, at vi alle har det samme mål, men at vi kommer hen til det ad forskellige veje,” afslutter Ninna Næslev.

Kort om MBTI

MBTI, The Myers-Briggs Type Indicator®, er verdens mest udbredte personlighedsværktøj og har i mere end 70 år været brugt over hele kloden.
Som officiel dansk certificeringspartner med The Myers-Briggs Company er Human House Danmarks eneste certificeringsinstans i det verdensomspændende personlighedsværktøj.

MBTI-trin-I

Vil du høre mere?

Niels_Dennig_Stenz

Ninna Næslev

Seniorkonsulent • Vest
Cand.psych.

28 73 58 71
nin@humanhouse.com

Kontakt os, hvis du er interesseret i at høre mere om MBTI og personlighedstyper i forbindelse med genåbningen af arbejdspladsen.