Across cultures

Få indsigt og øvelse i ledelse og samarbejde på tværs af kulturer og landegrænser

Hos Human House har vi gennem 25 år været involveret i aktiviteter med mere end 30 landekulturer fra hele verden. Mange aktiviteter har drejet sig om de udfordringer, som organisationer med base i Danmark har oplevet i forbindelse med udstationeringer, outsourcing og i samarbejdet med kolleger og organisationer fra andre lande og kulturer.

Andre aktiviteter har handlet om at hjælpe udenlandske virksomheder og samarbejdspartnere til at få et effektivt samarbejde med Danmark og beslægtede naboer.

En række aktiviteter har haft generelt, internationalt fokus f.eks. gennem coaching af tværnationale og tværkulturelle ledergrupper, ‘fødselshjælp’ ved international projektstart og udvikling, konfliktløsning og samarbejdsudvikling i blandede internationale grupper.

Aktiviteterne kan typisk afvikles både som konsulentopgaver og som små intensive kurser. Se eksempler på vores kurser og virksomhedstilrettede forløb herunder, og kontakt os endelig for en snak om et mere skræddersyet forløb med fokus på jeres interkulturelle samarbejde.