Cultural training

ET KURSUSFORLØB FOR LEDERE OG MEDARBEJDERE OM SAMARBEJDET PÅ TVÆRS AF KULTURER

Kurset Cultural training sætter fokus på de interkulturelle udfordringer, vi møder i samarbejdet med personer fra andre kulturer eller med andre baggrunde. De interkulturelle udfordringer handler om emner, vaner, handlemåder og faldgruber. Når man samarbejder med eller arbejder i et miljø, der er anderledes end ens eget hjemland og med mennesker, der har en anden baggrund end en selv, er det vigtigt at kunne forstå og agere hensigtsmæssigt og effektivt. Gennem kurset vil deltagerne få en række konkrete teknikker og værktøjer til at undgå misforståelser og blive mere effektive i samarbejdet med andre kulturer.

Kurset er et must for alle, både ledere og medarbejdere, som jævnligt har kontakt med mennesker på tværs af kulturer og landegrænser – uanset om det foregår online via Teams eller Zoom, på mail, eller hvis man selv er ude i verden.

Emnet kan dækkes både i et in-house tilpasset forløb med sparring i jeres egen organisation eller gennem deltagelse på et åbent kursus.

Det får I som team ud af kurset

A

En generel forståelse for det interkulturelle samarbejde og en definition af relevante begreber.

A

Værktøjer til at arbejde med kultur på tværs af afdelinger samt fysiske og holdningsmæssige afstande.

A

En personlig kulturtest og profil, der viser, hvordan man typisk selv vil prioritere og vægte vigtige forhold i samarbejdet.

A

Sammenligning mellem egne normer og normer hos medarbejdere i andre lande og kulturer.

A

Indsigt i ens egen individuelle, kulturelle baggrund, og hvordan ens identitet påvirker interkulturelt samarbejde.

A

Den internationale kulturtest CWQ3, baseret på den anerkendte sociolog Geert Hofstedes forskning.

Vil du høre mere?

Niels_Dennig_Stenz

Jan Hyttel

Ledelseskonsulent • Vest
Chefkonsulent

40 74 15 39
jhy@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis du vil høre mere om kurset cultural training.