Projektledelse i den kommunale verden

Mennesker og projektmetoder i politisk styrede organisationer

Professionel projektledelse handler både om at kunne organisere og styre et projekt godt og om at kunne lede det og skabe opbakning. Dette to-dages-kursus er den kommunalt ansatte projektleders ABC.

Der er ikke fokus på lange avancerede teorier, men på at give dig netop de centrale værktøjer og forståelser, du har brug for som projektleder i den særlige virkelighed, en kommune udgør, med samspillet mellem borgere, politikere, udvalg, forvaltninger etc.

Kurset giver dig grundlæggende færdigheder til at organisere og styre projekter og hjælper dig med at sætte fokus på, hvordan du kan håndtere de kommunikative og ledelsesmæssige opgaver i forbindelse med projekter på en god og professionel måde.

Kurset er således målrettet medarbejdere, der gerne vil direkte ind i metoder og teknikker, og som ikke har brug for lange refleksioner og case-diskussioner.
Om man allerede er formel projektleder eller bare ofte oplever at være involveret i tværgående opgaver og projekter på tværs af interessenter og afdelinger, er ikke væsentligt.

Som basisviden er der brug for grundlæggende kendskab til de klassiske projektværktøjer som f.eks. brugbare projektmodeller og styringsværktøjer til både opgaven og projektgruppen.

Det unikke i den kommunale virkelighed er imidlertid, at den afgørende forudsætning for vellykkede projekter er forståelse for og værktøjer til håndtering af den komplekse verden af beslutningstagere og interessenter. At forstå hvordan projekterne skal manøvreres rundt mellem de mange deltagere. Øverst er det det politiske beslutningsorgan, udenfor er der ofte en række forskellige interessenter og deltagere blandt borgere, virksomheder og organisationer i området, og internt mellem forvaltningerne er der også ofte forhold, der skal arbejdes med ind i projektplanlægningen og gennemførelsen.

Skal der udvikles nye produkter i en privat virksomhed, kan der også være udfordringer for projektgruppen, og det samme gælder i statslige sammenhænge – men få steder er der så mange elementer og interessentgrupper på spil som i den kommunale verden.

Åbent kursus eller skræddersyet kursus in-house

Vi udbyder vores klassiske to dages-kursus, hvor du på to dage kommer igennem emnerne og får inspiration gennem mødet med deltagere fra andre kommuner.

Vi udbyder også kurset som virksomhedstilrettet, hvor vi afholder kurset i jeres organisation og tilpasser indholdet til jeres egen projektmodel, jeres politiske og forvaltningsmæssige virkelighed.

Står en forvaltning eller en magistrat over for at skulle starte et større tværgående projekt op, kan det være en idé at lave en fælles temadag, hvor alle direkte og også indirekte involverede får et indblik i projektbetingelserne.

Vil I høre mere?

Ledelseskonsulent Jan Hyttel  • Chefkonsulent

Jan Hyttel

Ledelseskonsulent • Vest
Chefkonsulent

40 74 15 39
jhy@humanhouse.com

 

Kontakt os, hvis I vil høre mere om kurset i projektledelse.