SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER VED TILMELDING TIL KURSER HOS HUMAN HOUSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER VED KURSUSTILMELDING

Når du tilmelder dig et kursus hos Human House, accepterer du følgende salgs- og leveringsbetingelser:

Fakturering

Faktura for deltagelse betales senest fire uger inden kursets start. En eventuelt aftalt rabat – eksempelvis ved samtidig tilmelding af flere deltagere fra samme organisation – vil først blive fratrukket på fakturaen. Fakturaer påføres moms.

Framelding

Framelding eller flytning til et andet hold kan ske frit indtil fire uger inden kursusstart. Ved framelding under fire uger og indtil én uge før kursusstart refunderes 50 % af kursusgebyret. Ved framelding i den sidste uge inden start refunderes gebyret ikke. Husk altid at få en skriftlig bekræftelse på din afmelding.

Udskiftning af deltager

For eksempelvis at undgå et tab ved en eventuel framelding, er man velkommen til at erstatte én deltager med en anden deltager mod dækning af eventuelle ekstra materialeomkostninger samt et gebyr på 10 % af listeprisen for kurset.

Flytning af tidspunkt for kursusdeltagelse

Flytning fra ét kursus til et andet, f.eks. ved arbejdsbelastning eller sygdom, er muligt også i de sidste fire uger op til kurset mod betaling af de konkrete påløbne ekstraomkostninger til f.eks. hotel- og lokalebookinger, observatører og lærerandel, dog mindst 20 % af kursets listepris. Dette gælder også ved delvis flytning af dage eller et modul.

Persondata

Når du tilmelder dig kurset, giver du tilladelse til, at dine personoplysninger opbevares sikkert med det formål på et senere tidspunkt at kunne genskabe et eventuelt mistet kursusbevis mod et gebyr, kontakte dig med fagligt relevant information, og for at produktets udbyder kan dokumentere din akkreditering. Du kan altid kontakte os og få dine oplysninger slettet.

Har du særlige behov til forplejning eller kursuslokationens adgangsveje og lokalernes tilgængelighed, så spørg på info@humanhouse.com om lokationen lever op hertil.

Kontakt os

Har du spørgsmål til vores salgs- og leveringsbetingelser?

JA-mini

Jannick Ajslev

Driftsdirektør

ja@humanhouse.com

+45 20 18 36 47