Corona har ramt mange små og mellemstore virksomheder hårdt, men der er heldigvis hjælp at hente i Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje. Puljen er netop tiltænkt virksomheder med op til 50 ansatte, og det er oplagt at søge om støtte til projekter, man som lille eller mellemstor virksomhed nemt vil kunne komme til at afskrive på grund af manglende tid og ressourcer, påpeger erhvervspsykolog Sara Lundhus, som her giver nogle bud på indsatsområder.

Sara Lundhus er erhvervspsykolog og ledelseskonsulent i Human House Ledelse, og hun håber, at mulighederne i AT’s Arbejdsmiljøpulje, som åbnede for ansøgninger den 29. marts, når ud til målgruppen – og vigtigst – at målgruppen benytter sig af det. Hun mener nemlig, at det er oplagt for de små og mellemstore virksomheder, der i løbet af krisen virkelig har blødt, at søge om tilskud:

”Krisen har slidt på mange parametre af virksomhederne. Virksomhederne har i løbet af dette corona-år måttet kæmpe for at følge med de mange forandringer og omstille sig på en eksplosiv eller manglende efterspørgsel, nye drifts- eller produktionsbetingelser og nye samarbejdsformer. Det har trukket store veksler på relationerne og medarbejderressourcerne. Der kan derfor være meget gevinst at hente ved at se indad og give arbejdsmiljøet ekstra opmærksomhed og gøre sig tanker om, hvordan vi bedst vender tilbage til en mere normal hverdag,” lyder det fra Sara Lundhus, som uddyber:

”Som leder eller virksomhedsejer er man ofte helt bevidst om, at der er behov for en indsats, men netop små og mellemstore virksomheder er ofte begrænsede af manglende ressourcer i forhold til at afsætte den fornødne tid eller midler til at få håndteret problemerne. Det kan betyde, at problemerne bliver ignoreret eller bliver nedprioriteret, og lige så stille vokser sig større. Og netop nu, efter et år med corona, gør det sig mere gældende end før,” pointerer erhvervspsykologen.

En håndsrækning til små og store virksomheder
Med sin håndsrækning i form af Arbejdsmiljøpuljen har Beskæftigelsesministeriet erkendt netop det samme; at der er et stort behov for, at små og mellemstore virksomheder bliver hjulpet til at varetage og opprioritere arbejdsmiljøet. Der er mange steder at sætte ind, men set i lyset af forårets genåbning mener Sara Lundhus, at det er oplagt at se på det psykiske arbejdsmiljø:

”Det kan for mange virksomheder være meget relevant at søge bistand til projekter, der vedrører, hvordan man som ledelse og organisation bedst muligt agerer og håndterer tilbagevenden efter corona. For mange mindre virksomheder har krisen haft enormt stor betydning i forhold til både efterspørgsel, drift og samarbejdsformer. Driften har måske været afbrudt på grund af smitte i personalet, eller der er foretaget større indretningsmæssige ændringer for at forebygge smittespredning. Der kan under alle omstændigheder være tale om forhold, der naturligt har påvirket samarbejdet og samhørigheden på arbejdspladsen,” siger Sara Lundhus.

Fokus på trivsel og arbejdsfællesskab i genåbningen
Erhvervspsykologen understreger, at det er helt afgørende, at man som leder evner at skabe en dialog om, hvad vi vender tilbage til. Hvad er det for en opgave, vi skal løse, og hvordan griber vi det an? Er der nye post corona-rammer, vi skal forholde os til?

”Et godt arbejdsfællesskab med fokus på opgaven er altafgørende for, at man som mindre eller mellemstor virksomhed lykkes og får succes. At det daglige samarbejde spiller, og at man får udnyttet alle ressourcer bedst muligt, er i særdeleshed vigtigt, når man ikke er så mange hænder til at løfte. Frustrationer over eller konflikter om, hvordan opgaverne bedst løses og af hvem, kan have store økonomiske konsekvenser for en mindre virksomhed og gøre forskellen på fiasko og succes. Lige nu er det hele sat ekstra på spidsen, når vi vender tilbage til arbejdspladsen og skal finde rytmen igen efter nedlukning og hjemsendelser,” vurderer erhvervspsykologen.

Sara Lundhus foreslår derfor, at man som leder eller virksomhedsejer benytter muligheden for at søge om tilskud til projekter, der styrker samarbejdet og det psykiske arbejdsmiljø i en tid, hvor mange er sårbare, og hvor meget fortsat er usikkert.

 

Vil du høre mere?

Niels_Dennig_Stenz

Sara Lundhus

Afdelingsleder • Aarhus
Chefkonsulent • Cand.psych. aut.

23 10 30 77
sl@humanhouse.com

Vil du høre mere om dine muligheder for at søge tilskud hos Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje, eller har du brug for sparring om din virksomheds konkrete behov?
Kontakt os, og hør mere.